Kalender

Flat View
Visa årsvy
Månadsvy
Visa månadsvy
Weekly View
Visa veckovy
Daily View
Visa dagens händelser
Search
Sök
Båtkurs
Måndag, 06 Maj 2019,  7:00
Kontakt Mikko 08-580 110 10 alt. 073-7015288 eller Heimo 0703-99 95 590.

Alla som vill låna någon av båtarna måste genomgå en båtkurs innan lån kan ske.

Klubben har ett register över dem som gått kursen.

              Var: Jakobsbergs båthamn.

              När: Måndag 6 maj samt måndag 27 maj.

              Samling: Utanför grindarna kl. 19.00.

Därutöver kommer kurser att ges enligt överenskommelse.

Heimo, som håller i kursen, kommer att informera om:

  1. Hur man hanterar båt och motor.
  2. Vilka regler som gäller nere i båthamnen.
  3. Hur utlåningen går till.

Kontakt:

Mikko 08-580 110 10 alt. 073-7015288 eller Heimo 0703-99 95 590.

Alla som kör in i båthamnen måste ha båtpass liggande synligt i vindrutan. Öppning av grinden sker med kodnyckel. OBS: Endast en bil får köra in i taget. Det är alltså inte tillåtet att smita in via någon annan. Se alltid till att ha uppsikt över grinden när den stängs så att ingen annan smiter in tillsammans med dig.

Plats Jakobsbergs båthamn.

Extra information