John Majling har avlidit vid en ålder av 97 år. John var ordförande i JSFK 1966 – 1973 samt 1978 – 1985. John var sedan många år tillbaka hedersmedlem i klubben.

John gick med i klubben redan 1958 och då bestod klubben av ca 25 medlemmar.  Under sent 60-tal var John också involverad på riks-planet och deltog i den samarbetskommitté som förarbetade bildandet av Sveriges Fritidsfiskares Riksförbund, som sedan bildades 1970.

 

När John blev ordförande för JSFK hade föreningen ca 200 medlemmar, vilket växte till det dubbla fram till 1985. Under Johns år som ordförande, innan det fria handredskapsfisket infördes, var det mycket fokus på fiskevatten. Klubben arrenderade en del av fiskevatten och en del uppläts av kommunen till klubben.

John var drivande i klubbens deltagande i Fritt valaktiviteterna i skolan som ledde fram till att många medlemmar kom i kontakt med klubbens ungdomssektion under 70-talet.

Till minne av John och i enlighet med familjens önskan har klubben i stället för en blomma till begravningen gett en gåva till Värdsnaturfonden. Länk

Extra information