I enlighet med beslut på ordinarie årsstämma den 19e november 2018 bjuds JSFKs medlemmar in till en extra årsstämma. Mötet kommer att hantera frågorna kring bedrägeriet under 2018 samt styrelsens ansvarsfrihet. Stämman kommer att ske i samband med familjedagen den 16e Juni.

Tid: Söndagen den 16e Juni, kl 15.00
Plats: Parkeringen Görvälns slott

Extra information