Kalender

Flat View
Visa årsvy
Månadsvy
Visa månadsvy
Weekly View
Visa veckovy
Daily View
Visa dagens händelser
Search
Sök
Årsmöte
Torsdag, 17. November 2022, 19:00
Kontakt Daniel

Sedvanliga årsmöteshandlingar, dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomiska rapporter för år 2022 samt verksamhetsplan och budget för år 2023 delas ut på årsmötet.
Vid hoppas kunna erbjuda ett spännande föredrag under mötet. Vilket ämne det blir kommer att presenteras på hemsidan.
Vi kommer också att genomföra ett lotteri med fina priser, alla medlemmar som kommer får två lotter men man kan också köpa fler på plats.
Klubben bjuder på förtäring.
Plats: Jakobsbergs Båtklubbs klubbhus.
Motioner inför årsmötet:
Enligt stadgarna ska motioner och ärenden från klubbmedlemmar, vilka fodrar styrelsens behandling och vilka ska tas upp till behandling vid årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast 1:a november.

Plats Jakobsbergs Båtklubbs klubbhus.

Extra information